Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

4. 4. 2018

Ve Střížově 3.4.2017                                                             Č.j. 35/2018

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střížov, Střížov 27, 37401, Trhové Sviny rozhodla  podle ustanovení § 37odst. 1, § 165, odst. 2, písm. c) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

(jména dětí nahrazena pořadovými čísly)

ZŠ1/2018 odklad školní docházky o jeden školní rok

ZŠ2/2018 odklad školní docházky o jeden školní rok

ZŠ3/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

ZŠ4/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

ZŠ5/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

ZŠ6/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

ZŠ7/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

ZŠ8/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

ZŠ9/2018 se přijímá k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

 

 Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střížov, Střížov 27, 37401, Trhové Sviny a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

     

Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková, v.r.

ředitelka školy