Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

25. 1. 2016

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střížov na základě ustanovení § 165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole.

                                                          I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

                                                         II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií:

 

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
pro školní rok 2016/2017
                                                        Bodové ohodnocení

 

Trvalý pobyt dítěte

 

 • v obci zřizovatele

15

 • v obcích na trase autobusového spojení

3

 • trvalý pobyt v jiných obcích

0

Věk dítěte k 31.8.2016

 

 • 5 let ( a děti s OŠD)

5

 • 4 roky

4

 • 3 roky

3

 • 2 roky

0

Individuální kritéria

 

 • ZŠ nebo MŠ navštěvuje (a po 1.9.2016 bude nadále navštěvovat) sourozenec dítěte

3

 • dítě se hlásí k celodennímu provozu

15

 • dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (pokud škola může zajistit potřebné podmínky)

15

 • sociální potřebnost dítěte (osiřelé, podíl na zdravém citovém rozvoji)

15

 

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

Ve Střížově 25.1.2016                      Mgr.Bc.Kateřina Míčková, Lišková

                                                                     ředitelka školy

 

 

 

 

Ve Střížově 25.1.2016