Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/19

15. 5. 2018

Ve Střížově 14.5.2018 

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střížov, příspěvková organizace, Střížov 27, 374 01 Trhové Sviny, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 (8 míst) takto:

 

MŠ 3/2018   přijat/a

MŠ 14/2018 přijat/a

MŠ 7/2018   nepřijat/a

MŠ 15/2018 přijat/a

MŠ 8/2018   přijata/a

MŠ 16/2018 přijat/a

MŠ 9/2018   nepřijat/a

MŠ 17/2018 nepřijat/a

MŠ 10/2018 přijat/a

MŠ 18/2018 přijat/a

MŠ 11/2018 nepřijat/a

MŠ 19/2018 nepřijat/a

MŠ 12/2018 nepřijat/a

MŠ 20/2018 přijat/a

MŠ 13/2018 nepřijat/a

 

 

 

                                                                               Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková

                                                                                                 ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce PŘIJATÝCH dětí:

1.     Zák. zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali, byli přijati a nemají tedy již nadále zájem o přijetí do MŠ Střížov, neprodleně podají do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte. Formulář lze stáhnout ze stránek školy nebo vyzvednout v MŠ (lze zaslat i e-mailem na zsstrizov@seznam.cz).  Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

2.     Zák. zástupci přijatých dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Střížov obdrží písemné rozhodnutí o přijetí při první schůzce s učitelkami v MŠ, která se koná 25.6.2018 od 16,00 hodin v MŠ Střížov nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy.

Informace pro zákonné zástupce NEPŘIJATÝCH dětí:

3.     Zák. zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které si osobně vyzvednou u ředitelky školy od 21.5. do 24.5.2018 denně od 7,00 do 7,20 a od 10,30 do 11,15 hodin (nebo kdykoliv po telefonické domluvě - tel. 775212159).