Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018

8. 3. 2017

Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 probíhá v období

       od 2. do 5. květena 2017 v době od 7,00 do 8,00 hodin a od 14,30 do 15,30 hodin v MŠ.

V mimořádných případech je možné přijetí dítěte i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Přednostně jsou přijímány děti

·         v posledním roce před nástupem do základní školy

·         s trvalým bydlištěm v obci Střížov

·         dle dosaženého věku k 1.9.2017

Během přijímacího řízení se mohou rodiče a děti seznámit s prostředím MŠ v době uvedené pro přijímání přihlášek.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí v povinném roce docházky před nástupem do ZŠ).

Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci (žádost, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky atd.) o dítěti v mateřské škole ve stanoveném termínu. O přijetí či nepřijetí dítěte nerozhoduje pořadí podaných přihlášek. Žádost lze vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na internetových stránkách školyv sekci Dokumenty ke stažení.

O přijetí či nepřijetí dítěte bude rozhodnuto ve lhůtě stanovené správním řádem. Informace bude dostupná na internetových stránkách školy (seznam přijatých či nepřijatých dětí prostřednictvím kódů, které budou rodičům sděleny v ředitelně školy nebo telefonicky či SMS po ukončení přijímání přihlášek).

Počet přijatých dětí závisí na počtu dětí, které budou přijaty k základnímu vzdělávání.

                                                                        Mgr., Bc. Kateřina Míčková Lišková, ředitelka školy