Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

Základní škola a Mateřská škola Střížov
Střížov 27
374 01 Trhové Sviny
IČO:75000211
Tel.775 212 159

Sdružuje pod jedním ředitelstvím,v jedné budově mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola má dvě třídy s 1. - 5. postupným ročníkem s kapacitou 45 žáků, jedno oddělení školní družiny s kapacitou 36 žáků.

Výuka probíhá podle ŠVP (Školního vzdělávacího programu) "Společně to dokážeme", vycházejícího z RVP (Rámcově vzdělávacího programu vydaného MŠMT ČR), který je upraven pro podmínky naší školy a je v souladu se stanovenými celostátními cíly základního vzdělání v 1. - 5. postupném ročníku.

 Začátek výuky anglického jazyka je ve 3.ročníku,ale příprava dětí probíhá v zájmovém kroužku již od 1.ročníku.Ve čtvrtém ročníku zavádíme kroužek německého jazyka, aby žáci měli základy pro volbu 6.ročníku s rozšířenou výukou jazyků,které jim nabízí ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích po přijímacím řízení.

Škola je dostatečně vybavena didaktickými pomůckami, učebnicemi, knihami, encyklopediemi, stavebnicemi, hrami, tělocvičným náčiním určeným k relaxaci. V rámci zapojení do výzvy EU peníze školám získala interktivní tabuli, notebooky s příslušným vybavením, tiskárny, kopírky, vzdělávací programy. Žáci mají volný přístup do žákovské knihovny v průběhu dne. 

Škola nabízí dětem několik zájmových kroužků pestrého zaměření, odstupňované věkovými kategoriemi, v nichž se mohou realizovat podle svých zájmů, rozvíjet své schopnosti, poznávat své sklony.

Rodiče volí svým dětem i kroužky v Českých Budějovicích.Pro tyto možnosti existují vhodné autobusové spoje.U malých školáků zajišťujeme v určitých časech doprovod na velmi blízkou zastávku.

Začátek vyučování je v 7.30 hod.

Provoz ŠD - ráno od 6.55 hod. do 7.15 hod.

              - odpoledne - pondělí až pátek do 15.45 hod.  

Začátek a konec provozu školy navazuje na autobusy, kterými školáci přijíždějí a odjíždějí ze směru od Českých Budějovic přes Roudné, Vidov, Heřmaň, Borovnici a ze směru od Komařic a obcí Řevnovice, Strádov, Sedlo, přes Pašínovice.

Budova školy stojí uprostřed návsi v čistém prostředí, bohatém na zeleň vzrostlých lip. Na zelených trávnících si žáci hrají, sportují, ale také čtou, malují, poznávají přírodu, pozorují rozlehlou okolní krajinu do všech světových stran a mají blízko k lesu.

Školní jídelna, umístěná v budově školy, zajišťuje stravu pro MŠ i ZŠ. Vaří zdravě a chutně. Zajišťuje pitný režim (v zimě teplé, v létě chlazené nápoje).

Mateřská škola je jednotřídní se smíšeným kolektivem dětí ve věku od 3 do 6 let, s kapacitou 24 dětí.

MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Objevujeme svět"( vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání).

Nabízí:

  • výchovu k všestrannému rozvoji dítěte v přirozených podmínkách
  • rozvoj tvořivosti dítěte
  • přípravu na vstup do ZŠ
  • individuální péči o děti s odkladem školní docházky
  • zmodernizované prostory MŠ

Provoz: od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Výhodné autobusové spojení ráno i odpoledne. (Směry uvedeny u ZŠ) Charakter přírodního prostředí uveden u ZŠ.