Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žáci zapsaní do 1.ročníku (šk.rok 2017/2018)

18. 4. 2017

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 Zveřejněno dne: 18. 4. 2017

 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střížov, Střížov 27, 37401, Trhové Sviny rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí:

č.j.

35/2017 přijat/a

45/2017 přijat/a

46/2017 přijat/a

47/2017 přijat/a

48/2017 přijat/a

49/2017 přijat/a

50/2017 přijat/a

 Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střížov, Střížov 27, 37401, Trhové Sviny a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

     

Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková

ředitelka školy

 

                                    y